När man handlar leksaker är det viktigt att ta hänsyn till att många leksaker, speciellt i plast, innehåller farliga kemikalier. Nu har till och med förskolorna fått upp ögonen för detta och försöker därför byta ut dem.

Allt fler handlar leksaker till sina barn på nätet just för att det är enklare, man slipper en massa köer och det är lättare att hålla koll på utbudet framför datorn. Men när man handlar från nätet gäller det att vara extra noga med att kolla var leksaken kommer ifrån. Alla nätbutiker har nämligen inte ett lika omfattande regelverk när det gäller kemikalier och gifter som fysiska butiker har. Dessutom har Sverige ett mer omfattande regelverk än vad andra länder som man kan handla prylar från har. De senaste åren har turligt nog fler börjat uppmärksamma det här med skadliga ämnen i leksaker och förskolorna har även börjat ta krafttag för att bli av med den här typen av produkter.

Byter ut leksakerna

På Sveriges Radio kan man läsa att ett flertal skolor, bland annat i Växjö, börjat sanera sina förskolor på giftiga leksaker och prylar. Man ska alltså byta ut alla leksaker, plastartiklar och möbler som kan innehålla farliga ämnen. Det här utbytet är dock någon som man inser kommer att ta sin lilla tid. Det är också en ekonomisk fråga eftersom man på många förskolor inte har råd att byta ut allt och köpa nytt med detsamma. För antalet prylar och leksaker som innehåller kemikalier är många. De flesta produkter i plast, och därför försöker man nu byta ut det mesta mot leksaker i trä. Träleksaker är mycket bättre ur kemikaliesynpunkt men är tyvärr ofta dyrare och svårare att torka av och få rena.

Finns i budgeten

För att kunna genomföra bytet från kemikaliefyllda leksaker till kemikaliefria, har de aktuella kommunerna gjort en internbudget. Där står det att dessa saker med farliga kemikalier ska bort från förskolorna innan årsskiftet:

  • Leksaker
  • Inventarier
  • Utrustning

Man har dock inte fått några extrapengar för att köpa till nya giftfria leksaker. Det leksaker-bilarinnebär alltså att man får byta ut de som finns, men inte lägga några extra pengar för de möjligtvis extra dyra kemikaliefria leksakerna.